Lundi du patrimoine 18.09.2023

Wettelijke informatie

Het gebruik van deze website betekent dat u instemt met de gebruiksvoorwaarden. Indien dit niet het geval is, gelieve af te zien van verder gebruik van de site.

De elementen die op deze site worden voorgesteld zijn voor wijziging vatbaar zonder voorafgaandelijk bericht en worden ter beschikking gesteld zonder enige uitdrukkelijke of impliciete waarborg van enigerlei aard en kunnen geen recht geven om welke schadevergoeding ook. Het behoort de gebruiker van deze website toe alle passende maatregelen te nemen om zijn eigen gegevens en/of software te beschermen tegen contaminatie door mogelijke virussen of het Internet.

Onderstaande bepalingen hebben tot doel de voorwaarden te omschrijven waaronder het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG) u toegang verleent tot deze website.

U heeft toegang tot deze website (www.monumentenmaandag.brussels) en de informatie op deze website aan op voorwaarde van uw aanvaarding, zonder enig voorbehoud, van de voorwaarden uiteengezet op deze web pagina 'gebruiksvoorwaarden'. Door de website www.monumentenmaandag.brussels en de informatie erop te consulteren, stemt u in met deze voorwaarden.

Informatie

Het CIBG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit enig gebruik van de informatie op deze website. Elk gebruik dat u derhalve maakt van de informatie op deze website is volledig op eigen risico.

Links en verwijzingen

  1. Deze website bevat hyperlinks naar andere web sites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Deze links en informatiebronnen worden u enkel ter informatieve titel ter beschikking gesteld. Het CIBG controleert deze websites en de informatie die zich daarop bevindt niet, en kan dus geen enkele garantie bieden aangaande de kwaliteit en/of volledigheid van deze informatie.
  2. Het CIBG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie die zich op andere websites of bij andere informatiebronnen in het algemeen bevindt, en waarnaar de website verwijst
  3. Indien u hyperlinks vanop uw eigen website naar de website www.monumentenmaandag.brussels wilt creƫren vragen wij u eerst contact op te nemen met de webmaster en deze zal u over de toelaatbaarheid hiervan zo snel mogelijk informeren.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website (met name de gegevens, de informatie, de illustraties, enz...) wordt beschermd door het auteursrecht en andere rechten van intellectueel eigendom.

  1. U hebt het recht om de informatie op deze website voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.
  2. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf alsook op de ter beschikking gestelde informatie.

Bescherming van de persoonsgegevens

  1. De van u ontvangen gegevens worden opgenomen in de bestanden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en dienen enkel om u de door u gevraagde informatie te verstrekken.
  2. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens heeft u het recht de u betreffende gegevens te raadplegen en, indien nodig, te verbeteren. Daartoe dient u contact op te nemen met webmaster.