Monumentenmaandag 17.09.2018

Wandeling
Cherchez la femme. Op zoek naar locaties waar vrouwen geschiedenis schreven

A. de Ville de Goyet © BUP/BSE

Ofschoon onze grondwet van 1830 alle burgers als ‘gelijk’ vermeldde kregen Belgische vrouwen pas in 1948 volwaardig politiek stemrecht, exact 70 jaar geleden dus! België was laat maar gelukkig niet de laatste in de rij van de Europese landen om stemrecht aan vrouwen te verlenen. Maar vrouwen werden ook lang uit het kunstonderwijs, de wetenschap en de overheid geweerd. Redenen genoeg om bij een wandeling doorheen het oude centrum de aandacht te vestigen op enkele van de belangrijke en beroemde vrouwen, kunstenaressen, schrijfsters, politici en feministen die in Brussel geleefd en gewerkt hebben en het tij deden keren. We wandelen langs standbeelden opgericht voor merkwaardige vrouwen, locaties waar vrouwen zich verenigden en samenwerkten, en langs die gebouwen en instellingen, waar vrouwen een belangrijke rol gespeeld hebben en waar documenten over de geschiedenis van de vrouw worden bewaard… Een activiteit i.s.m. Rosa.

Afspraak
Lokkettenzaal van het Centraal Station in Brussel (eind van de wandeling: einde Begijnhofkerk)
Duur
2u00
Groepen
maximaal 20 deelnemers (leraren en/of begeleiders inbegrepen)
Toegankelijk
leerlingen van de 4de, 5de en 6de leerjaar secundair onderwijs
Vertrek
10u30 en 13u30

Met de medewerking van Culturama.

Reservatie

Kies het tijdsbestek dat u past en reserveer online.

  • 10:30 > 12:30 Volgeboekt Reserveren
  • 13:30 > 15:30 Afgesloten Reserveren